BIST30 Endeks Varantları

BIST 30 Endeks Varantları Nedir?

Dayanak varlığı Borsa Istanbul’da işlem gören 30 pay senedinden oluşan BIST30 endeksi olan varantlardır.

BIST 30 Endeks Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Yatırımcılara dar alım-satım makası, yüksek likidite ve kaldıraçla BIST 30 endeksinin hareketlerinden yaralanma fırsatı sunar.

BIST 30 Endeks Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

BIST 30 endeksidir. BIST 30 endeksi ile ilgili detaylı bilgi için www.borsaistanbul.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. BIST 30 endeks varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda en yakın vadeli VİOP 30 vadeli kontratını dikkate alınız.

BIST 30 Endeks Varantlarını Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?

BIST 30 endeks varantlarının kısa kodlarının ilk 2 harfi “UZ”dir.

Kimler BIST 30 Endeks Varantı Almalı?

BIST 30 endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. BIST 30 endeksinin yükseleceğini düşünen yatırımcılar alım, düşeceğini düşünen yatırımcılar satım varantını tercih etmelidir. Varantları takip etmek için İş Varant sitesinde yer alan “Varant İzleme Ekranı”, simulasyon için “Hesaplama/Analiz” sayfaları kullanılabilir.

BIST 30 Endeks Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

BIST30 endeks varantlarının son işlem günü ilgili varantın itfa tarihidir.

BIST 30 Endeks Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

BIST 30 Endeks varantlarının vade sonunda dikkate alınacak uzlaşı değeri, aynı vadeli VIOP BIST 30 vadeli işlem sözleşmesinin vade sonu uzlaşma fiyatıdır.

BIST 30 Endeks Varantlarının Vade Sonu Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Endeks alım varantlarında itfa fiyatı, ilgili VİOP vadeli endeks kontratının vade sonu uzlaşı değerinden kullanım fiyatının çıkarılması ve akabinde çarpanla(0,0002) çarpılmasıyla bulunur. Varantın itfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.

BIST 30 Endeks Alım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 100.000
Varant Çarpanı : 0,0002
Vade Sonu Uzlaşı Fiyatı : 102.000
Varanttan Elde Edilen Kar : (102.000-100.000)*0,0002 = 0.4 TRY
*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.
Endeks satım varantlarında itfa fiyatı, kullanım fiyatından ilgili VİOP vadeli endeks kontratının vade sonu uzlaşı değerinin çıkarılması ve akabinde çarpanla(0,0002) çarpılmasıyla bulunur. İtfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.
BIST 30 Endeks Satım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 100.000
Varant Çarpanı : 0,0002
Vade Sonu Uzlaşı Fiyatı : 98.000
Varanttan Elde Edilen Kar : (100.000-98.000)*0,0002 = 0.4 TRY
*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.

BIST 30 Varantlarının Riskleri Nelerdir?

BIST 30 endeksinin fiyatında meydana gelen değişiklikler kaldıraç etkisiyle BIST 30 Endeks varantlarına yansımaktadır. Beklentinin ters yönünde bir hareket gerçekleşirse yatırımcının zararı, dayanak varlığın kendisine yatırım yapmasına göre daha fazla olacaktır. Alım varantlarında vade sonunda BIST 30 endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının altında oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur. Satım varantlarındaysa vade sonunda BIST 30 endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının üstünde oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB) Varantları

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Varantları Nedir?

Dayanak varlığı BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB) olan varantlardır.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Yatırımcılara dar alım-satım makası, yüksek likidite ve kaldıraç sayesinde BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksinin (X10XB)  hareketlerinden yaralanma fırsatı sunar. Ayrıca, BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarına yatırım yapmak için herhangi bir başlangıç teminatı verilmesine gerek yoktur ve yatırımcılar hem düşüş hem yükseliş yönünde pozisyon alabilirler.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksidir (X10XB). BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi ile ilgili detaylı bilgi için www.borsaistanbul.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksinin içeriği görselde paylaşılmıştır.

Kimler BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantı Almalı?

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksinin yükseleceğini düşünen yatırımcılar alım, düşeceğini düşünen yatırımcılar satım varantını tercih etmelidir. Sitemizde yer alan “Varant Seçer Ekranı”, yatırım stratejinize uygun varantı seçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Ayrıca, Varantları takip etmek için İş Varant sitesinde yer alan “Varant İzleme Ekranı” ve simülasyon için “Varant Analiz” sayfalarını da kullanılabilirsiniz.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantları Nasıl Ayırt Edilir?

Kısa Kod: BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarının Borsa İstanbul kodudur. 5 haneden oluşmaktadır.

LDI1A: LD-I-1A

LD: Dayanak varlığı gösterir.

I: İhraççı kurum -  İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1A: BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarının seri kodudur.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarında Nasıl İşlem Yapılır?

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantları Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir. Pay piyasasının sürekli müzayede seansının açık olduğu BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantları pay senedi gibi alınıp satılabilir. Yatırımcılar, yatırım kuruluşları ya da bankalar nezdinde bulunan hesapları üzerinden varant risk bildirim formunu imzaladıktan sonra BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarında işlem yapabilirler.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarının, İçerisinde Bulunan Dayanak Varlıklara Sahip Olan Diğer Varantlardan Farkları Nelerdir?

Yatırımcılar beklentileri dahilinde dayanak varlığı BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi içerisinde bulunan pay senetleri ile aynı olan varantlara ayrı ayrı yatırım yapmak yerine BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks varantlarına yatırım yaparak BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi içerisindeki 10 pay senedinin fiyat hareketlerine tek seferde yatırım yapabilirler.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi (X10XB) varantlarının son işlem günü ilgili varantın itfa tarihidir.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi varantlarının vade sonunda dikkate alınacak uzlaşı değeri,  ilgili varantların vade sonundaki Likit Banka (X10XB) kapanış fiyatıdır.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarının Vade Sonu Hesaplaması Nasıl Yapılır?

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks alım varantlarında itfa fiyatı, BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksinin (X10XB) vade sonundaki kapanış değerinden kullanım fiyatının çıkarılması ve akabinde çarpanla çarpılmasıyla bulunur. Varantın itfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.

BIST Banka Dışı Likit 10  Endeks Alım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 130.000
Varant Çarpanı : 0,0001
Vade Sonu Uzlaşı Fiyatı : 135.000
Varanttan Elde Edilen Kar : (135.000-130.000)*0,0001 = 0.50 TRY
*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.

BIST Banka Dışı Likit 10  Endeks satım varantlarında itfa fiyatı, kullanım fiyatından BIST BIST Banka Dışı Likit 10  Endeksinin (X10XB) vade sonundaki kapanış değerinin çıkarılması ve akabinde çarpanla çarpılmasıyla bulunur. İtfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.

BIST Banka Dışı Likit 10  Endeks Satım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 120.000
Varant Çarpanı : 0,0001
Vade Sonu Uzlaşı Fiyatı : 114.000
Varanttan Elde Edilen Kar : (120.000-114.000)*0,0001 = 0.60 TRY
*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Varantlarının Riskleri Nelerdir?

BIST Banka Dışı Likit 10  (X10XB)  endeksinin fiyatında meydana gelen değişiklikler kaldıraç etkisiyle BIST Banka Dışı Likit 10  (X10XB) varantlarına yansımaktadır. Beklentinin ters yönünde bir hareket gerçekleşirse yatırımcının zararı, dayanak varlığın kendisine yatırım yapmasına göre daha fazla olacaktır. Alım varantlarında vade sonunda BIST Banka Dışı Likit 10 (X10XB) endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının altında oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur. Satım varantlarında ise vade sonunda BIST BIST Banka Dışı Likit 10 endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının üzerinde oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur.

BIST Likit Banka Endeksi (XLBNK) Varantları

BIST Likit Banka Endeks Varantları Nedir?

Dayanak varlığı Borsa Istanbul’da işlem gören Likit Banka pay senetlerinden oluşan BIST Likit Banka Endeksi (XLBNK) olan varantlardır.

BIST Likit Banka Endeks Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Yatırımcılara dar alım-satım makası, yüksek likidite ve kaldıraç sayesinde BIST Likit Banka Endeksi (XLBNK)  hareketlerinden yaralanma fırsatı sunar. Ayrıca, BIST 30 Likit Banka Endeks Varantlarına yatırım yapmak için herhangi bir başlangıç teminatı verilmesine gerek yoktur ve yatırımcılar hem düşüş hem yükseliş yönünde pozisyon alabilirler.

BIST Likit Banka Endeks Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

BIST Likit Banka endeksidir (XLBNK). BIST Likit Banka endeksi ile ilgili detaylı bilgi için www.borsaistanbul.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. BIST Likit Banka Endeksinin içeriği görselde paylaşılmıştır.

Kimler BIST Likit Banka Endeks Varantı Almalı?

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksinin yükseleceğini düşünen yatırımcılar alım, düşeceğini düşünen yatırımcılar satım varantını tercih etmelidir. Sitemizde yer alan “Varant Seçer Ekranı”, yatırım stratejinize uygun varantı seçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Ayrıca, Varantları takip etmek için İş Varant sitesinde yer alan “Varant İzleme Ekranı” ve simülasyon için “Varant Analiz” sayfalarını da kullanılabilirsiniz.

BIST Likit Banka Endeks Varantları Nasıl Ayırt Edilir?

Kısa Kod: BIST Likit Banka Endeks Varantlarının Borsa İstanbul kodudur. 5 haneden oluşmaktadır.

LBI1A: LB-I-1A

LB: Dayanak varlığı gösterir. Dayanak varlığın (Likit Banka) ilk iki harfidir.

I: İhraççı kurum -  İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1A: BIST Likit Banka Endeks Varantlarının seri kodudur.

BIST Likit Banka Endeks Varantlarında Nasıl İşlem Yapılır?

BIST Likit Banka Endeks Varantları Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir. Pay piyasasının sürekli müzayede seansının açık olduğu saatlerde BIST Likit Banka Endeks Varantları pay senedi gibi alınıp satılabilir. Yatırımcılar, yatırım kuruluşları yada bankalar nezdinde bulunan hesapları üzerinden varant risk bildirim formunu imzaladıktan sonra BIST Likit Banka Endeks Varantlarında işlem yapabilirler.

BIST Likit Banka Endeks Varantlarının Dayanak Varlığı Banka Payları Olan Varantlardan Farkları Nelerdir?

Yatırımcılar beklentileri dahilinde dayanak varlığı banka pay senetleri olan varantlara ayrı ayrı yatırım yapmak yerine BIST Likit Banka Endeks varantlarına yatırım yaparak sektörel bazdaki fiyat hareketlerine yatırım yapabilirler. Böylelikle, sektördeki fiyat hareketini doğru yönde tahmin eden bir yatırımcı, dayanak varlığı herhangi bir banka olan varantın performans riskini almadan sektörel bazda doğru tahmininin karşılığını alabileceklerdir.

BIST Likit Banka Endeks Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

BIST Likit Banka endeks varantlarının son işlem günü ilgili varantın itfa tarihidir.

BIST Likit Banka Endeks Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

BIST Likit Banka Endeks varantlarının vade sonunda dikkate alınacak uzlaşı değeri,  ilgili varantların vade sonundaki Likit Banka (XLBNK) kapanış fiyatıdır.

BIST Likit Banka Endeks Varantlarının Vade Sonu Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Likit Banka alım varantlarında itfa fiyatı, BIST Likit Banka Endeksinin (XLBNK) vade sonundaki kapanış değerinden kullanım fiyatının çıkarılması ve akabinde çarpanla çarpılmasıyla bulunur. Varantın itfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.

BIST Likit Banka Endeks Alım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 130.000
Varant Çarpanı : 0,0001
Vade Sonu Uzlaşı Fiyatı : 135.000
Varanttan Elde Edilen Kar : (135.000-130.000)*0,0001 = 0.50 TRY
*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.

Likit Banka satım varantlarında itfa fiyatı, kullanım fiyatından BIST Likit Banka Endeksinin (XLBNK) vade sonundaki kapanış değerinin çıkarılması ve akabinde çarpanla çarpılmasıyla bulunur. İtfa fiyatının alabileceği minimum değer sıfırdır.

Likit Banka Satım Varantınının İtfa Fiyatı Hesaplamasına Örnek :
Kullanım Fiyatı : 120.000
Varant Çarpanı : 0,0001
Vade Sonu Uzlaşı Fiyatı : 114.000
Varanttan Elde Edilen Kar : (120.000-114.000)*0,0001 = 0.60 TRY
*Yukarıdaki formül kullanılarak bulunan değer sıfır ya da eksi bir değer çıkarsa varant “sıfır” değerle itfa olur.

BIST Likit Banka Varantlarının Riskleri Nelerdir?

BIST Likit Banka (XLBNK)  endeksinin fiyatında meydana gelen değişiklikler kaldıraç etkisiyle BIST Likit Banka Endeks (XLBNK) varantlarına yansımaktadır. Beklentinin ters yönünde bir hareket gerçekleşirse yatırımcının zararı, dayanak varlığın kendisine yatırım yapmasına göre daha fazla olacaktır. Alım varantlarında vade sonunda BIST Likit Banka (XLBNK) endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının altında oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur. Satım varantlarındaysa vade sonunda BIST Likit Banka (XLBNK) endeksinin uzlaşı fiyatı varantın kullanım fiyatının üzerinde oluşursa varant “sıfır” değerle itfa olur.

DAX Varantları

DAX® Varantı Nedir?

Dayanak varlığı DAX® endeksi olan varantlardır. DAX® varantları ile Borsa İstanbul’da DAX® endeksi üzerine beklentisi olan yatırımcılar kolaylıkla yatırım yapabilirler.

DAX® Varantları’nın Avantajları nelerdir?

İşvarant, DAX® varantları ile beraber bireysel yatırımcılara yatırımcıların yakından takip ettiği Alman finans piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, DAX® varantlarının yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmasını sağlıyor.

DAX® Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

DAX® varantlarının dayanak varlığı DAX® endeksidir. Vadesonu uzlaşma fiyatları hesaplanırken DAX® endeksi dikkate alınır. DAX® varantları için www.isvarant.com hesaplama/analiz modülünde yaptığınız simulasyonlarda DAX® endeksini dikkate alınız. Dayanak varlık fiyat takibi veri sağlayıcılardan ilgili lisanslar elde ederek yapabilirsiniz.

DAX® Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır?

DAX® varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. DAX® varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simülasyonlar yapmak için en doğru adres /piyasa-analiz/varant-analiz‘dir.

DAX® Varantları’nı Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?

DAX® Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte dayanak varlığı çağrıştırması için DX harfleri kullanılmaktadır.

Kimler DAX® Alım veya Satım Varantları Almalı?

DAX® endeksi üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. DAX® endeksinin yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, DAX®endeksinin düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

DAX® Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

DAX® varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. iş günü değerde biten varantlara ödeme yapılır.


T: Son işlem günü – vade sonu tarihi
T+3: Değerde biten varantlara ödeme günü

DAX® Varantları’nın Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak uzlaşı değeri, vade tarihindeki DBAG tarafından açıklanan Orta Avrupa Saatiyle (Central European Time – CET) 17:30 (İstanbul saatiyle saat 18:30) civarında belirlenen DAX® Endeksi kapanış değeridir. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade sonu tarihindeki TCMB Türk Lirası - Euro satış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

DAX® Varantları’nın Vade Sonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?

Örnek 1:

Bir DAX® Alım Varantının,


Kullanım Fiyatı: 10.000 €


Varantın Çarpanı: 0,001


Uzlaşı Türü: Nakdi Uzlaşı


Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 12.000 €

Vade Sonu Euro / TL: 3,0600 (TCMB Türk Lirası – Euro satış kuru)

Varanttan Elde Edilen Kar: 6,12 TL [ (12000-10000)*0,001*3,06=6,12]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Örnek2:

Bir DAX® Satım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 9.000 €

Varantın Çarpanı: 0,001

Uzlaşı Türü: Nakdi Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 8.000 €

Vade Sonu Dolar / TL: 3,0600 (TCMB Türk Lirası – Euro satış kuru)

Varanttan Elde Edilen Kar: 3,06 TL [ (9000 - 8000)*0,001*3,06=3,06]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

DAX® Varantlarının Riskleri Nelerdir ?

Dayanak varlık (DAX®) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile DAX® varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse DAX® varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vade sonunda Dayanak varlık (DAX®) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; DAX® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vade sonunda Dayanak varlık (DAX®) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; DAX® varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

DAX® Endeksi Yasal Uyarı

DAX® Endeksi Deutsche Boerse AG tarafından hesaplanıp yayınlanmakta ve "DAX® " terimi Deutsche Boerse AG'nin markası olarak korunmaktadır. Varantlar Deutsche Boerse AG ("Marka Sahibi") tarafından sponsor edilmemekte, satılmamakta veya teşvik edilmemektedir. Marka Sahibi DAX® Endeksi’nin kullanımından elde edilen sonuçlara ve/veya sözü geçen endeksin herhangi bir belirli bir günde herhangi bir zamandaki rakamsal değerine ilişkin açık veya zımni olarak herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Marka Sahibi (ihmal sebebiyle veya sair şekilde) DAX® Endeksindeki herhangi bir hata sebebiyle herhangi bir kişiye karşı sorumlu olmayacaktır ve herhangi bir hataya ilişkin olarak herhangi bir kişiye danışmanlık hizmeti sağlamakla yükümlü olmayacaktır.

Pay Varantları

Pay Varantları Nedir?

Dayanak Varlığı Pay olan varantlardır.

Piyasada Hangi Paylar Üzerine Yazılmış Varantlar Bulunuyor?

Varant piyasasında 20 farklı pay üzerine ihraç edilmiş pay varantı bulunmaktadır. Hangi paylar üzerine varant ihraç edildiğine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

PAY VARANTLARI

Pay Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Pay varantları yatırımcılara kaldıraçlı işlem yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi pay varantlarının avantajları arasında yer alır.İş Varant tarafından sağlanan yüksek likidite ve geniş ürün yelpazesi, pay varantlarında kolaylıkla işlem yapma olanağı sağlamaktadır.

Pay Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

Pay Varantlarının Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde ilgili pay senedinin BİST' te ikinci seans sonu kapanış fiyatıdır.

Karda Biten Varantlar için Yatırımcıya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Çarpanı onda beş (0,5) olan bir pay varantın alındığını varsayalım. Bu durumda:
Bir alım varantının kullanım fiyatı 40,00 TL iken dayanak varlık vade sonu uzlaşı değeri 50,00 TL olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 5,00TL’dir (0,5 * (50,00 – 40,00)).
*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Bir satım varantının kullanım fiyatı 40,00 TL iken dayanak varlık vade sonu uzlaşı değeri 35,00 TL olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 2,50 TL’dir (0,5 * (40,00 – 35,00)).
*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Kimler Pay Varantı Satın Almalı?

Pay varantları ilgili dayanak varlık üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan yatırımcılar için uygundur. İlgili dayanak varlığın yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

Pay Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

Pay Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihidir. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.
T: Son İşlem Günü (Vade Sonu Tarihi)
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

USD/TL Varantları

USD/TL Varantları Nedir?

Dayanak varlığı USD/TL kuru olan varantlardır.

USD/TL Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç ile USD/TL Varantları USD/TL üzerine beklentisi olan yatırımcılar için önemli bir alternatiftir. Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi USD/TL varantlarının avantajları arasında yer alır.

USD/TL Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar. Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

USD/TL Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

USD/TL varantlarının dayanak varlığı USD/TRY kurudur.

USD/TL Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde TCMB tarafından 15:30' da açıklanan gösterge niteliğindeki Türk Lirası - Amerikan Doları alış- satış kuru ortalamasıdır.
TCMB gösterge kurları hakkında detaylı bilgiyi TCMB' den veya www.tcmb.gov.tr internet adresinden bulabilirsiniz.

Karda Biten Varantlar için Yatırımcıya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Yatırımcıya ödenecek tutar kullanım fiyatıyla dayanak varlık vade sonu uzlaşı fiyatı arasındaki farkın çarpan(2) ile çarpılmasıyla elde edilir.

Örnek: Bir USD/TL Alım Varantının kullanım fiyatı 5,50 iken TCMB tarafından açıklanan USDTRY değeri 6,00 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1 TL’dir.[(6-5,5)*2)=1]

Örnek: Bir USD/TL Satım Varantının kullanım fiyatı 6,5 iken TCMB tarafından açıklanan USDTRY değeri 6,00 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1 TL’dir.[(6,5-6)*2)=0,1]
USD/TL Varantlarının Kazancı Stopaja Tabi midir?
Döviz varantlarından elde edilen karlar %10 stopaja tabidir. Stopaj kaynağında kesilir. Endeks, Pay ve Düello varantları stopaja tabi değildir.

Kimler USD/TL Varantı Almalı?

USDTL’de beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Alım varantı alan yatırımcı USDTL’nin değer artışından, satım varantı alan yatırımcı ise USDTL’nin değer düşüşünden getiri elde etmeyi hedefler.

USD/TL Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

USD/TL Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihinden bir önceki iş günüdür. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.

T-1: Son İşlem Günü
T: Vade Sonu Tarihi
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

EUR/USD Varantları

EUR/USD Varantı Nedir?

Dayanak Varlıgı EUR/USD olan varantlardır.

EUR/USD Varantlarının Avantajları Nelerdir?

İşVarant, EUR/USD varantlarında sağladığı yüksek likidite ve geniş yelpaze ile yatırımcılara kolaylıkla işlem yapma olanağı sunmaktadır.
Varantlar doğası gereği kaldıraçlı ürünler olduklarından müşteriler düşük yatırımlarla büyük nominal değerler üzerinden yatırım yapma şansı yakalarlar.
EUR/USD varantları portföyünü Dolar yada Euro üzerinden değerlendiren yatırımcılar için kur değişimlerinden korunma sağlarlar.
Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi EUR/USD varantlarının avantajları arasında yer alır.

EUR/USD Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.
Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

EUR/USD Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

EUR/USD varantlarının dayanak varlığı EUR/USD paritesidir.

EUR/USD Varantlarının Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak gösterge uzlaşı fiyatı, vade tarihinde TCMB tarafından saat 15:30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki Euro - Amerikan Doları çapraz kurudur . Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Karda Biten Varantlar için Yatırımcıya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Yatırımcıya ödenecek tutar kullanım fiyatıyla dayanak varlık vade sonu uzlaşı fiyatı arasındaki farkın çarpan(10) ve 15:30 TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılmasıyla elde edilir.
Örnek: Bir alım EUR/USD varantının işleme koyma fiyatı 1,3000 iken vade sonu uzlaşı değeri 1,3550, TCMB USDTRY Alış Kuru 2,2000 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1,21 TL olacaktır. [ 2,20*10*(1,3550-1,3000)=1,21]
Örnek: Bir EUR/USD satım varantının işleme koyma fiyatı 1,3000 iken vade sonu uzlaşı değeri 1,2500, TCMB USDTRY Alış Kuru 2,0000 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1 TL olacaktır. [ 2*10*(1,3000-1,2500)=1]

EUR/USD Varantları Stopaja Tabi midir?

Evet, EUR/USD varantları elde edilen kardan %10 stopaja tabidir. Stopaj kaynağında kesilir. EUR/USD varantlarından zarar edilmesi durumunda yatırımcı stopaj ödemez.

Kimler EUR/USD Varantı Satın Almalı?

EUR/USD varantları EUR/USD paritesi üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan yatırımcılar için uygundur. Paritenin yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

EUR/USD Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

EUR/USD Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihinden bir önceki iş günüdür. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.

T-1: Son İşlem Günü
T: Vade Sonu Tarihi
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

EUR/TL Varantları

EUR/TL Varantı Nedir?

Dayanak Varlıgı EUR/TL olan varantlardır. Dayanak varlığı Matriks ve Foreks gibi veri sağlayıcılardan EURTRY koduyla takip edebilirsiniz.

EUR/TL varantlarının kısa kodu EU ile başlar.

EUR/TL Varantlarının Avantajları Nelerdir?

İşVarant, EUR/TL varantlarında sağladığı yüksek likidite, kaldıraç ve dar alım/satım makası avantajları ile yatırımcılara kolaylıkla işlem yapma olanağı sunmaktadır.

Varantlar, diğer kaldıraçlı ürünlerin aksine yatırımcılara teminat gerektirmeden işlem yapma olanağı sağlar. Ayrıca varantlar stop-out olmadan kaldıraçlı işlem yapma imkanı sağlarlar.

EUR/TL varantları portföyünü TL yada Euro üzerinden değerlendiren yatırımcılar için kur değişimlerinden korunma sağlarlar. EUR/TL varantları yatırımcıların Euro risklerini sigortalamalarının kolay ve hızlı yoludur.

Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi EUR/TL varantlarının avantajları arasında yer alır.

EUR/TL Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.

Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

EUR/TL Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

EUR/TL varantlarının dayanak varlığı EUR/TL paritesidir.

EUR/TL Varantlarının Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Varantların itfasında dikkate alınacak uzlaşı değeri, itfa tarihinde TCMB tarafından 15:30' da açıklanan 1 Euro gösterge niteliğindeki döviz alış-satış kuru ortalamasıdır.

TCMB gösterge kuru hakkında detaylı bilgiyi www.tcmb.gov.tr internet adresinden bulabilirsiniz.

Karda Biten Varantlar için Yatırımcıya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Yatırımcıya ödenecek tutar kullanım fiyatıyla dayanak varlık vade sonu uzlaşı fiyatı arasındaki farkın çarpan(2) ile çarpılmasıyla elde edilir.

Örnek: Bir EUR/TL Alım Varantının kullanım fiyatı 6 iken TCMB tarafından açıklanan EUR/TRY değeri 6,40 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 0,80 TL’dir.[(6,40-6)*2)=0,80TL]

Örnek: Bir EUR/TL Satım Varantının kullanım fiyatı 6,50 iken TCMB tarafından açıklanan EUR/TRY değeri 6,10 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 0,80 TL’dir.[(6,50-6,10)*2)=0,80]

EUR/TL Varantları Stopaja Tabi midir?

Evet, EUR/TL varantları elde edilen kardan %10 stopaja tabidir. Stopaj kaynağında kesilir. EUR/TL varantlarından zarar edilmesi durumunda yatırımcı stopaj ödemez.

Kimler EUR/TL Varantı Satın Almalı?

EUR/TL varantları EUR/TL paritesi üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan ve kaldıraçlı işlem yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Paritenin yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

EUR/TL varantları portföyünü TL yada Euro üzerinden değerlendiren yatırımcılar için kur değişimlerinden korunma sağlarlar. Yatırımcılar EUR/TL varantlarını Euro risklerini sigortalamak için kullanabilirler.

EUR/TL Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

EUR/TL Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihinden bir önceki iş günüdür. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde(karda) biten varantlara ödeme yapılır.

T-1: Son İşlem Günü
T: Vade Sonu Tarihi
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

GBP/USD Varantları

GBP/USD Varantı Nedir?

Dayanak Varlıgı GBP/USD olan varantlardır.

GBP/USD Varantlarının Avantajları Nelerdir?

İşVarant, GBP/USD varantlarında sağladığı yüksek likidite ve geniş yelpaze ile yatırımcılara kolaylıkla işlem yapma olanağı sunmaktadır.


Varantlar doğası gereği kaldıraçlı ürünler olduklarından müşteriler düşük yatırımlarla büyük nominal değerler üzerinden yatırım yapma şansı yakalarlar.


Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi GBP/USD varantlarının avantajları arasında yer alır.

GBP/USD Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.


Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

GBP/USD Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

GBP/USD varantlarının dayanak varlığı GBP/USD paritesidir.

GBP/USD Varantlarının Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak gösterge uzlaşı fiyatı, vade tarihinde TCMB tarafından saat 15:30 itibarıyla belirlenen gösterge niteliğindeki Pound - Amerikan Doları çapraz kurudur. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası – Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Karda Biten Varantlar için Yatırımcıya Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Yatırımcıya ödenecek tutar kullanım fiyatıyla dayanak varlık vade sonu uzlaşı fiyatı arasındaki farkın çarpan(5) ve 15:30 TCMB Türk Lirası - Amerkan Doları alış kuru ile çarpılmasıyla elde edilir.


Örnek: Bir alım GBP/USD varantının işleme koyma fiyatı 1,3000 iken vade sonu uzlaşı değeri 1,3550, TCMB USDTRY Alış Kuru 4,2000 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1,15 TL olacaktır. [ 4,20*5*(1,3550-1,3000)=1,15]

Örnek: Bir GBP/USD satım varantının işleme koyma fiyatı 1,3000 iken vade sonu uzlaşı değeri 1,2500, TCMB USDTRY Alış Kuru 4,0000 olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 1,00 TL olacaktır. [ 4*5*(1,3000-1,2500)=1,00]

GBP/USD Varantları Stopaja Tabi midir?

Evet, GBP/USD varantları elde edilen kardan %10 stopaja tabidir. Stopaj kaynağında kesilir. GBP/USD varantlarından zarar edilmesi durumunda yatırımcı stopaj ödemez.

Kimler GBP/USD Varantı Satın Almalı?

GBP/USD varantları GBP/USD paritesi üzerinde yükseliş veya düşük beklentisi içinde olan yatırımcılar için uygundur. Paritenin yükseleceği yönünde beklentisi olan yatırımcılar alım, düşüş beklentisinde olan yatırımcılar ise satım varantlarını tercih etmelidirler.

GBP/USD Varantlarının Son İşlem Günü Nedir?

GBP/USD Varantlarının son işlem günü vade sonu tarihinden bir önceki iş günüdür. Vade sonu sonrasında 3. işgünü değerde (karda) biten varantlara ödeme yapılır.

T-1: Son İşlem Günü
T: Vade Sonu Tarihi
T+3: Değerde Biten Varantlarda Ödeme Günü

Altın Varantları

Altın Varantları Nedir?

Dayanak varlığı Ons Altın (XAUUSD) olan varantlardır. Veri sağlayıcı terminalde dayanak varlığı XAUUSD koduyla takip edebilirsiniz. Ons Altın üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur.

Kısa kodu AQ ile başlayan varantlar Altın varantıdır. Altın varantlarının çarpanı 1/200 dür.

Altın Varantlarının Avantajları Nelerdir?

Altın varantlarında Dolar/TL Kuru 1 Dolar=1 TL şeklinde sabitlenerek yatırımcıların Dolar/TL kuru değişimlerinden etkilenmesinin önüne geçilir. Bu nedenle Altın varantlarını alan yatırımcıların sadece Ons Altın fiyatını takip etmesi yeterlidir. Bu, Altın varantlarının diğer altın üzerine geliştirilmiş kaldıraçlı ürünlere göre en önemli üstünlüğüdür.

Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç ile Altın Varantları altın üzerine beklentisi olan yatırımcılar için önemli bir alternatiftir.

Kimler Altın Varantı Almalı?

Altın ons fiyatı üzerine beklentisi olan ve portföyünün değerini TL bazında ölçen yatırımcılar için uygundur. Alım varantı alan yatırımcı altının dolar bazındaki değer artışından, satım varantı alan yatırımcı ise altının dolar bazındaki değer düşüşünden TL getirisi elde etmeyi hedefler.

Örnek: Bir Alım Varantının kullanım fiyatı 1.100$ iken vade sonu uzlaşı değeri 1.150$ olur ise, varantın yatırımcıya sağladığı kar 0,25 TL’dir.[(1.150-1.100)*0,005)=0,25]

Altın Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Altın varantların itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü Bloomberg BFIX ekranında XAUUSD kuru için Borsa İstanbul pay piyasası süreli işlem kapanış saatinde sabitlenen ortalamadır(mid). Vade Sonu Uzlaşma Fiyatıdır. Dayanak gösterge vade sonu uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark, çarpan (1/200) ile çarpılır, elde edilen değer Türk Lirası olarak yatırımcıya Nakit Uzlaşı sonucunda ödenir.

Bir Alım Varantının kullanım fiyatı 1.700$ iken vade sonu uzlaşı değeri 1.750$ olarak gerçekleşmişse varantın yatırımcıya sağladığı kar 0,25 TL olacaktır.[ (1.750-1.700)*0,005)=0,25]

Ons Altın Varantlarının Kazancı Stopaja Tabi midir?

ONS Altın varantlarından elde edilen karlar %10 stopaja tabidir . Stopaj kaynağında kesilir. Endeks, Pay ve Düello varantları stopaja tabi değildir .

Petrol Varantları

Petrol Varantları’nın Avantajları nelerdir?

Petrol fiyatlarında izlenen sert hareketlilik sadece küresel ekonomiyi değil bireysel yatırımcıların portföylerini de etkilemektedir. İşvarant, Petrol varantları ile beraber bireysel yatırımcılara petrol piyasasında kolayca işlem yapabilme imkanı sunuyor. Dar alım satım fiyat makası, piyasa yapıcı tarafından sağlanan yüksek likidite ve kaldıraç, Petrol varantlarının yatırımcılar için önemli bir alternatif yatırım aracı olmasını sağlıyor.

Petrol Varantlarının Dayanak Varlığı Nedir?

Petrol varantlarının dayanak varlığı ilgili vadeli ICE Brent Petrol kontratıdır. Dayanak varlık fiyat takibi data sağlayıcılardan ilgilli lisanslar elde edilerek yapılabilir.

Petrol Varantlarının Çarpanı Nedir?

Petrol varantlarının çarpanı 0,1’dir. Örnek vermek gerekirse 10 tane petrol alım (satım) varantı alan yatırımcı 1 varil brent petrol almaya (satmaya) hak kazanır.

Petrol Varantlarının fiyatı nasıl hesaplanır?

Petrol varantlarının fiyatlarının hesaplaması diğer varantlar ile aynı formül kullanılarak yapılmaktadır. Petrol varantlarının fiyatlarının vade içinde alacağı değerlere dair simülasyonlar yapmak için en doğru adres /hesaplama-analiz.aspx ‘dir.

Petrol Varantları’nı Diğer Varantlardan Nasıl Ayırırsınız?

Petrol Varantların kısa kodlarında ilk iki harfte petrol varantlarını çağrıştırabilmek için PX harfleri kullanılmaktadır.

Kimler Petrol Alım veya Satım Varantları Almalı?

Brent petrol fiyatı üzerine düşüş veya yükseliş beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. Brent Petrol fiyatlarının yükselmesini bekleyen yatırımcılar ALIM varantlarını, Brent Petrol fiyatlarının düşmesini bekleyen yatırımcılar SATIM varantlarını tercih etmelidir.

Petrol Varant’ının son işlem günü nedir?

Petrol varantlarının son işlem günü vadesonu tarihidir.

Petrol Varantları’nın Vade Sonu Dayanak Uzlaşı Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Varantın vadesinde dikkate alınacak dayanak gösterge uzlaşı değeri, vade tarihinde ICE Futures Europe – Commodities borsasında işlem gören ilgili ICE Brent Petrol vadeli işlem sözleşmesinin uzlaşı fiyatıdır. Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Petrol Varantları’nın Vadesonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?

Örnek 1:

Bir petrol Alım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 80 $

Varantın Çarpanı: 0,1

Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 85 $

Vade Sonu Dolar / TL: 2,5000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)

Varanttan Elde Edilen Kar: 1,25 TL [ (85-80)*0,1*2,5=1,25]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Örnek2:

Bir petrol Satım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 50 $

Varantın Çarpanı: 0,1

Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 40 $

Vade Sonu Dolar / TL: 2,5000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)

Varanttan Elde Edilen Kar: 2,50 TL [ (50- 40)*0,1*2,5=2,5]

*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Petrol Varantlarının Kazancı Stopaja Tabi midir?

Petrol varantlarından elde edilen karlar %10 stopaja tabidir .Stopaj kaynağında kesilir.

Petrol Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Dayanak varlık (BRENT) fiyatındaki değişiklikler bir kaldıraç ile petrol varantının fiyatına yansımaktadır. Eğer beklentinin ters yönünde hareket gerçekleşirse petrol varantının fiyatı da aynı şiddette gerileyebilir. Diğer yandan alım varantlarında vadesonunda Dayanak varlık (BRENT) fiyatı kullanım seviyesinin altındaysa; petrol varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır. Satım varantlarında ise vadesonunda Dayanak varlık (BRENT) fiyatı kullanım seviyesinin üstündeyse; petrol varantı “sıfır” değerle itfa olacaktır.

Gümüş Varantları

Gümüş Varantları Nedir?

Dayanak varlığı Ons Gümüş (XAGUSD) olan varantlardır. Veri sağlayıcı terminalde dayanak varlığı XAGUSD koduyla takip edebilirsiniz. Ons Gümüş üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur.

Kısa kodu AG ile başlayan varantlar Gümüş varantıdır.

Kimler Gümüş Varantı Almalı ve Avantajları Nelerdir ?

Gümüş ons fiyatı üzerine beklentisi olan yatırımcılar için uygundur. İşVarant, Gümüş varantlarında sağladığı yüksek likidite ve dar alım satım makası ile yatırımcılara kolaylıkla işlem yapma olanağı sunmaktadır.

Varantlar doğası gereği kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar düşük yatırımlarla büyük nominal değerler üzerinden yatırım yapma şansı yakalarlar.

Ayrıca düşük işlem komisyonu ve işlem yapabilmek için teminat gerektirmemesi Gümüş varantlarının avantajları arasında yer alır.

Gümüş Varantlarının Riskleri Nelerdir?

Varantlar kaldıraçlı ürünler olduklarından yatırımcılar edindikleri kaldıraç sayesinde yüksek getiri elde edebilecekleri gibi yüksek zararlar da edebilirler. Yatırımcılar madalyonun iki yüzünü de dikkate alarak yatırım yapmalıdırlar.
Varantlar vade sonlarında “sıfır” değer ile itfa olabilirler. Vade sonunda bir alım varantı uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aşmadığı, satım varantı ise uzlaşı değerinin kullanım fiyatını aştığı durumda “sıfır” değer ile itfa olur.

Gümüş Varantlarında Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı Nedir?

Gümüş varantların itfasında dikkate alınacak Dayanak Varlık Uzlaşı Değeri, itfa günü Bloomberg BFIX ekranında XAGUSD kuru için Borsa İstanbul pay piyasası süreli işlem kapanış saatinde sabitlenen ortalamadır(mid).

Uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkın çarpan ile çarpılması sureti ile bulunacak tutar vade tarihindeki TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru ile çarpılarak takas gününde yatırımcıya ödenir.

Gümüş Varantları’nın Vadesonu Hesaplamasına Örnek Verebilir misiniz?

Örnek 1:

Bir Gümüş Alım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 18 $

Varantın Çarpanı: 0,2

Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 20 $

Vade Sonu Dolar / TL: 3,8000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)

Varanttan Elde Edilen Kar: 1,52 TL [ (20-18)*0,2*3,8=1,52]


*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Örnek2:

Bir Gümüş Satım Varantının,

Kullanım Fiyatı: 18 $

Varantın Çarpanı: 0,2

Uzlaşı Türü: Nakti Uzlaşı

Vade Sonu Uzlaşı Değeri: 15 $

Vade Sonu Dolar / TL: 3,8000 (TCMB Türk Lirası - Amerikan Doları alış kuru)

Varanttan Elde Edilen Kar: 2,28 TL [ (18- 15)*0,2*3,8=2,28]


*Bu değerin sıfır ya da eksi bir değer olması durumunda varant dönüşümü gerçekleştirilmez ve varant sıfır değer ile itfa olur.

Gümüş Varantlarının Kazancı Stopaja Tabi midir?

Gümüş varantlarından elde edilen karlar %10 stopaja tabidir. Stopaj kaynağında kesilir.